RENUNGAN


Yang terkuat diantara kamu ialah orang yang mempunyai tiga sifat utama, pertama bila sedang suka rasa sukanya tidak sampai menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan kebatilan, kedua bila benci rasa bencinya tidak sampai mengheretnya keluar dari kebenaran dan ketiga bila berkuasa tidak mahu mengambil apa yang bukan haknya.

Perhatikanlah kejujuran dan apabila kamu memandang kebinasaan berada di dalam kejujuran maka sebenarnya di dalamnyalah keselamatan.

Tidak semua yang kita inginkan akan dapat kita perolehi sebagaimana tidak semua yang kita perolehi adalah seperti yang kita inginkan.


Pertanyaan

Nama:
Email Anda:
Pertanyaan :

Create a web form here